Αναζήτηση
Καιρός
Μύκονος Σήμερα
21°C
47%
5 Β
Καιρός: Αίθριος
Αγγελίες
Νομοθεσία  
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ


Για τις παρακάτω ενέργειες απευθυνόμαστε στα αρμόδια Λιμεναρχεία
 • Έκδοση άδειας χειριστή Ταχύπλοου.
 • Λεμβολόγηση νέου σκάφους αναψυχής;
 • Νομιμοποίηση VHF.
 • Υποχρεωτική Ασφάλιση Ταχυπλόου Σκάφους.
 • Έκδοση ερασιτεχνικής ατομικής άδειας αλιείας.
 • Έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας σκάφους.
 • Αντικατάσταση Μηχανής.
 • Μεταβίβαση σκάφους (μεταξύ ιδιωτών).
 • Διαγραφή σκάφους λόγω απώλειας.
 • Διαγραφή σκάφους λόγω ολικής καταστροφής.
 • Διαγραφή Μηχανής.


ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΣ
Για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου κατόπιν εξετάσεων πρέπει να προσκομίσω τα παρακάτω δικαιολογητικά.(βλέπε εκπαιδευτές).
  1. Φωτοτυπία Δελτίου ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό ιατρού ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας ικανότητας αυτοκινήτου (όλες τις σελίδες)
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζει κολύμβηση, είναι κάτοικος της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής αρχής, δεν έχει υποβάλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για έκδοση άδειας και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στη αίτηση είναι αληθής και μοναδικός.
  4. Τρεις φωτογραφίες
  5. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3€
  6. Φάκελο διαφανή γωνία
  7. 44,02€ για το έντυπο διπλώματος


ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο πλησιέστερο λιμεναρχείο της περιοχής σας, να συμπληρώσετε μια αίτηση έχοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.
  1. Τίτλο κυριότητας λέμβου (τιμολόγιο)
  2. Τίτλο κυριότητας μηχανής (τιμολόγιο)
  3. Μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή ή βεβαίωση)
  4. Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού)
  5. Πιστοποιητικό CE - Δήλωση πιστότητας - Δήλωση συμμόρφωσης
  6. Φωτογραφία σκάφους
  7. Δυο φωτογραφίες ιδιοκτήτη
  8. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3€
  9. Ε.Δ.N.1599/86
  10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ούτε το σκάφος, ούτε η μηχανή είναι καταχωρημένα σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.
Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται :
  1. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.
  2. Φωτογραφία ιδιοκτήτη
  3. Τριπλότυπο υπέρ Μ.Τ.Ν. τριών 3€
  4. Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α. δεκατεσσάρων και εξήντα επτά (14,7)€
Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για τέσσερα χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Θα πρέπει λοιπόν κάθε τέσσερα χρόνια και πριν την λήξη της να ανανεώνεται.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Σύμφωνα με τον Ν. 2743/99 κάθε ταχύπλοο σκάφος υποχρεούται να ασφαλίζεται για τα κάτωθι :
 • Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, ναυάγιο, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 293.470,29€
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο, η άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 146.735,14€
 • Πρόκληση Θαλάσσιας ρύπανσης. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 88.041,09€


  VHF ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
  Εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να έχει VHF θα πρέπει να κάνει τις παρακάτω ενέργειες.
   A. Σύμβαση με εκκαθαρίστρια εταιρία ( π.χ. Ο.Τ.Ε.).Θα πρέπει να έχετε :
  • 1. Τιμολόγιο αγοράς VHF όπου θα αναγράφεται ο αριθμός σειράς του μηχανήματος.
  • 2. Το βιβλίο πλόων του σκάφους
  • 3. Πρόσφατο λογαριασμό του ΟΤΕ
   B. Αίτηση στο Λιμεναρχείο που βρίσκεται ο φάκελος του σκάφους προσκομίζοντας. το τιμολόγιο αγοράς του VHF με πλήρη στοιχεία της συσκευής και προσκομίζοντας αντίγραφο της σύμβασης με την εκκαθαρίστρια εταιρία.
   C. Γίνεται σήμα από την Υπηρεσία στην ΥΕΝ/ΔΠΝΑ 4 ΚΑΙ ΥΕΝ/ΚΕΕΠ για χορήγηση Διεθνούς Διακριτικού Σήματος Δ.Δ.Σ.
   D. Μετά την χορήγηση και εγγραφή του Δ.Δ.Σ. στην μερίδα λεμβολογίου ή ΒΕΜΣ γίνεται σήμα στις ίδιες Υπηρεσίες για την επαλήθευση των στοιχείων σκάφους και ιδιοκτήτη.


  ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
  Εφόσον επιθυμείτε να αλιεύετε από το σκάφος θα πρέπει να αποκτήσετε άδεια με τα παρακάτω δικαιολογητικά :
   1. Αίτηση για τη εν λόγω άδεια
   2. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.
   3. Έντυπο ερασιτεχνικής άδειας αλιείας του σκάφους από το ΝΑΤ
   4. Διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ 29,35€ για τα κωπήλατα και για μηχανοκίνητα έως δέκα (10) ίππους. Για μηχανές πάνω από δέκα ίππους αυξάνεται το παράβολο 1,47€ για κάθε ένα ίππο, επί πλέον των δέκα ίππων. π.χ. για σκάφος με μηχανή 115 ίππους έχουμε 29,35+(115Χ1,47)=198.40€
   5. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 2,93€ και Τριπλότυπο υπέρ Μ.Τ.Ν. 3€
   6. Φωτογραφία ιδιοκτήτη.
   Προσοχή: Η άδειες αλιείας έχουν ισχύ δυο (2) ετών. Εάν δεν ανανεωθούν πριν την ημερομηνία λήξεως τους θα πρέπει να γίνει επανέκδοση με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την νέα έκδοση τους και όλες της οικονομικές συνέπειες φυσικά. Απόφαση αρθμ.2237/Φ.103/84/02-08-1984.


  ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  Κάθε ένας που αλιεύει πρέπει να είναι εφοδιασμένος με άδεια αλιείας.
  Εξαιρούνται μόνο όσοι ψαρεύουν από την στεριά με πετονιά ή καλάμι. Για ψαροντούφεκο χρειάζεται ατομική άδεια αλιείας. Εάν ψαρεύουμε από σκάφος απαιτείται και άδεια αλιείας σκάφους
  Για την έκδοση της ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας χρειάζονται:
   1. Αίτηση για ατομική άδεια αλιείας
   2. Έντυπο ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας από το ΝΑΤ.
   3. Δυο φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου.
   4. Πλήρη στοιχεία ενδιαφερόμενου, αριθμός δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ
   5. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 2,93 €και Τριπλότυπο υπέρ Μ.Τ.Ν. τριών ( 3)€
  Προσοχή: Η άδειες αλιείας έχουν ισχύ δυο (2) ετών. Εάν δεν ανανεωθούν πριν την ημερομηνία λήξεως τους θα πρέπει να γίνει επανέκδοση με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την νέα έκδοση τους και όλες της οικονομικές συνέπειες φυσικά. Απόφαση αρθμ.2237/Φ.103/84/02-08-1984.


  ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ (από ιδιοκατασκευή)
  1. Όταν πρόκειται για σκάφος που έχει κατασκευασθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του, εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και αντί του τιμολογίου αγοράς του σκάφους χρειάζεται :
  2. Ένορκη βεβαίωση του ιδιοκτήτη σε Ειρηνοδικείο ή Συμβολαιογράφο θεωρημένη από την ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, στην οποία δηλώνεται η ιδιοκατασκευή του σκάφους, το υλικό κατασκευής του, το έτος και ο τόπος ναυπήγησης του, οι διαστάσεις του και τα λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία. Η ένορκη βεβαίωση συνοδεύεται από τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς των υλικών που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του.
  3. Βεβαίωση κατασκευαστή (νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού.
  Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται :
  1. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.
  2. Φωτογραφία ιδιοκτήτη
  3. Τριπλότυπο υπέρ Μ.Τ.Ν. τριών 3€
  4. Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α δεκατεσσάρων και εξήντα επτά(14,7)€
  Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για τέσσερα χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών.
  Θα πρέπει λοιπόν κάθε τέσσερα χρόνια και πριν την λήξη της να ανανεώνεται.


  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
  Αν ο ιδιοκτήτης θέλει να μεταβιβάσει το ήδη λεμβολογημένο σκάφος σε άλλο ιδιοκτήτη τότε χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά.
   1. Αίτηση από τον αγοραστή εις διπλούν.
   2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ αγοραστή και πωλητή, θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών και θεωρημένο από την ΔΟΥ ως προς την χαρτοσήμανση του.
   3. Εφόσον το σκάφος είναι μεγαλύτερο από 5 μέτρα χρειάζεται βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του πωλητή, ότι το δήλωνε στην φορολογική του δήλωση εισοδήματος.
   4. Τρεις φωτογραφίες αγοραστή
   5. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων.
   6. Υπεύθυνη δήλωση από τον αγοραστή για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός καθώς αναγράφεται και η ΔΟΥ που ανήκει.
   7. Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και Τριπλότυπο υπέρ Μ.Τ.Ν. τριών (3)€ και εάν το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτέλεσης πλόων, απαιτείται Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού)
   8. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένη υποθήκη χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας.


  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
  Για την αντικατάσταση μηχανής σε λεμβολογημένο σκάφος απαιτούνται :
   1. Αίτηση εις διπλούν με την οποία ζητά αντίστοιχα την εγκατάσταση της νέας και διαγραφή της παλαιάς (η μια υποβάλλεται στην ΔΟΥ του ενδιαφερόμενου)
   2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το σκάφος, δεν είναι καταχωρημένο σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.
   3. Παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία λιανικής πώλησης, αποδείξεις λιανικής, αποδείξεις ταμιακής μηχανής) για την νέα μηχανή.
   4. Επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή βεβαίωση αυτού, ή αντίγραφο, ή απόσπασμα καταλόγου την γνησιότητα του οποίου βεβαιώνει ο κατασκευαστής. Την γνησιότητα του αντιγράφου της βεβαίωσης ή του αποσπάσματος ή του καταλόγου βεβαιώνει και ο πωλητής (εάν η μηχανή είναι καινούργια).
   5. Βεβαίωση από Ελληνικό Νηογνώμονα ή εργαστήριο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος (αν η μηχανή είναι μεταχειρισμένη).
   6. Αν η μηχανή προϋπήρχε σε άλλο σκάφος λεμβολογημένο, χρειάζεται μόνο το τιμολόγιο ή και ιδιωτικό συμφωνητικό που θα πάρει από τον φάκελο του σκάφους θεωρημένα από την Λιμενική αρχή εγγραφής.
   7. Διαγράφεται από τα λεμβολόγια η παλαιά μηχανή και επιστρέφεται το τιμολόγιο της στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.


  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
  Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή της μηχανής από τα Λεμβολόγια ή ΒΕΜΣ χρειάζεται :
  1. Αίτηση εις διπλούν με την οποία ζητά την διαγραφή της μηχανής (η μία υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ )
  2. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι την έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση.
  3. Διαγράφεται από τα λεμβολόγια η παλαιά μηχανή και επιστρέφεται το τιμολόγιο της στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.


  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ Η ΒΕΜΣ
  Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή του σκάφους από τα Λεμβολόγια ή ΒΕΜΣ λόγω ολικής καταστροφής του από πυρκαγιά, ή άλλη αιτία ή μετά από βύθιση του, χρειάζεται :
   1. Αίτηση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υποβάλλονται αιτήσεις όλων των ιδιοκτητών.
   2. Ένορκες βεβαιώσεις δυο (2) μαρτύρων σε Ειρηνοδικείο ή συμβολαιογράφο περί της καταστροφής του σκάφους, του χρόνου, του τόπου καθώς και των αιτιών της καταστροφής. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν μάρτυρες, εξ αιτίας των συνθηκών κάτω από τις οποίες καταστράφηκε το σκάφος, μπορεί να γίνει αποδεκτή ένορκη βεβαίωση μόνο του ίδιου του ιδιοκτήτη ή όλων των ιδιοκτητών εάν υπάρχει συνιδιοκτησία.
   3. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι το έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση.
   4. Εφόσον το σκάφος φέρει VHF προσκομίζεται η άδεια και το πιστοποιητικό της εκκαθαρίστριας εταιρίας.
   5. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον πωλητή.


  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
  Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή σκάφους λόγω απώλειας και έλλειψης ειδήσεων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους Χρειάζεται :
   A. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη περί της απώλειας καθώς και του χρόνου, του τόπου και των συνθηκών απώλειας (αποκοπή από το αγκυροβόλιο λόγω καιρικών συνθηκών, κλοπή κλπ)
   Η Λιμενική Αρχή καταχωρίζει, στη στήλη παρατηρήσεων του οικείου βιβλίου την σχετική εγγραφή και μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από της εγγραφής μπορεί να ζητηθεί η διαγραφή του από τον ιδιοκτήτη προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
   1. Αίτηση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υποβάλλονται αιτήσεις όλων των ιδιοκτητών.
   2. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι το έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση.
   3. Εφόσον το σκάφος φέρει VHF προσκομίζεται η άδεια και το πιστοποιητικό της εκκαθαρίστριας εταιρίας.
   Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη.
   Με την διαγραφή επιστρέφονται στην Λιμενική Αρχή που τηρεί το ΒΕΜΣ ή το Λεμβολόγιο οι άδειες εκτέλεσης πλόων και αλιείας εφόσον υπάρχουν, σε περίπτωση απώλειας τους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη περί της απώλειας τους. Δίδεται από την Λιμενική Αρχή, στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο κοινοποιεί και στην ΔΟΥ του ενδιαφερομένου (τιμή 14,67€€).


 • < Πίσω ^ Πάνω
  Νέα & Ανακοινώσεις
  14/08/2009 Ανακοίνωση Λιμεναρχείου
  Λόγω της αυξημένης κίνησης των σκαφών το Λιμεναρχείο Μυκόνου ανακοίνωσε..>>
  03/12/2008 Αποτελέσματα εκλογών
  Σε έκτακτη συνέλευση που έγινε σήμερα Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2008 αποφασίσθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας...>>
  ΕΛΙΑ - Εστιατόριο - Studios
  απόκτημα - Μεσιτικό Γραφείο
  Δημήτριος Χούλης
   
  Επικοινωνία | Site Map | Δήλωση Προστασίας | Links |
  www.os-mykonos.gr - Copyright © 2007 - © - All rights reserved.
  created & support by www.e-mykonos.gr